El consum

L'objecte es avaluar els consums domèstics per habitant a partir dels consums enregistrats i la població abastada promig i censada. Els consums estan dividits en un bloc adreçat a l'ús domestic i un segon bloc adreçat al sector comerç i serveis.

Per tenir una referència a l'hora d'avaluar el consum considerem els conceptes tributaris del canon de l'aigua de l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat:

En l'aplicació del cànon de l'aigua als usos domèstics de l'aigua es consideren tres trams de consum diferents. El tipus de gravamen que s'aplica depèn del volum d'aigua consumida, cosa que té com a finalitat fomentar l'ús eficient de l'aigua i estimular la reducció dels consums sumptuaris / més elevats.

El primer tram té caràcter social per tal de facilitar l'accés a l'aigua a tots els ciutadans a un cost més assequible. El tipus impositiu aplicat als consums equivalents a fins a 100 litres per persona i dia.
Per sobre d'aquesta dotació bàsica, és a dir, en el segon tram , el tipus ordinari pels consums de 100 a 200 litres per persona i dia.
El tercer tram de consum, els sumptuaris, correspon als consums superiors als 200 litres per persona i dia.

Informació del lloc web de l 'ACA .

Primer trimestre del 2008:

El nombre d'habitatges abastats son 228 en el mes de març del 2008.
Consum trimestral enregistrat d'us domèstic 4.877.000 litres.
La població promig es de 456 habitants, 2 persones per habitatge abastat: 117,53 litres/dia.
La població censada es de 380 habitants en data de 1 de gener del 2008: 141,04 litres/dia.

El consum trimestral enregistrat del sector serveis i comerç: 2.238.000 litres.

La procedencia de l'aigua consumida d'aquest trimestre ha estat del 100 % de la riera de Campins.

Segon trimestres del 2008:

El nombre d'habitatges abastats son 229 en el mes de juny del 2008.
Consum trimestral enregistrat d'us domèstic 4.110.000 litres.
La població promig es de 458 habitants, 2 persones per habitatge abastat: 98,61 litres/dia.
La població censada es de 386 habitants en data de 21 de juliol del 2008: 117,01 litres/dia.

El consum trimestral enregistrat del sector serveis i comerç: 1.546.000 litres.

La procedencia de l'aigua consumida d'aquest trimestre ha estat del 100 % de la riera de Campins.

Tercer trimestre del 2008:

El nombre d'habitatges abastats son 230 en el mes de setembre del 2008.
Consum trimestral enregistrat d'us domèstic 7.809.000 litres
La població promig es de 598 habitants, 2'6 persones per habitatge abastat: 141,94 litre/dia
La població censada es de 390 habitants en data del 31 de desembre del 2008: 217,64 litres/dia

El consum trimestral enregistrat del sector serveis i comerç: 2.198.000 litres.

La procedencia de l'aigua consumida d'aquest trimestre ha estat del 59.50% de la riera de Can Cerdanya (Bassa), el 31,29% de la riera de Campins i el 9,21% de Sant Celoni.

Darrera actualització: 17.04.2015 | 04:53
Darrera actualització: 17.04.2015 | 04:53