Avanç pla

Aquest primer document del POUM, anomenat Avanç Pla, conté els criteris, objectius i solucions generals de planejament i s'exposa al públic per el període de trenta dies als efectes de garantir que la participació ciutadana es manifesti en aspectes globals i col·lectius del planejament, i no únicament en defensa d'interessos particulars.
El Ple de l'Ajuntament celebrat el dia 7 de setembre del 2010 va aprovar inicialment aquest document redactat per l'empresa Trama Urbanisme i Paisatge S.L., així com el programa de participació ciutadana i l'Informe de Sostenibilitat Ambiental Preliminar, amb cinc vots a favor i les abstencions dels dos regidors de Progrés Municipal per Campins.

Aquest document serà enviat al Departament de Medi Ambient i Habitatge i al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per tal de que emetin el seu informe.

Campins, Setembre del 2010

Darrera actualització: 29.01.2015 | 12:40
Darrera actualització: 29.01.2015 | 12:40