Consulta de l'arxiu municipal

El Servei d'Arxiu és, del conjunt de serveis municipals, l'òrgan especialitzat en el tractament de la documentació, en la seva cura i en la seva divulgació.

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l'ajuntament. Del 11 de març de 1997 al 21 de maig de 1997 es va portar a terme la primera actuació arxivística per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. El 23 de juliol de 2004 l’ajuntament s’adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent 4.2 Condicions de reproducció. La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d'algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d'especial protecció segons la legislació vigent.

Darrera actualització: 10.02.2015 | 13:31