📌 Convocada sessió extraordinària de constitució de l’Ajuntament i elecció de l’alcalde/essa, dissabte, 15 de juny, a les 10 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Campins.