Tècnics Municipals

Tècnics municipals

Secretaria-intervenció:  

Dijous de 9:00 a 14:00.

(hores a convenir prèviament)

Arquitecte municipal:

Tots els dimecres de 9.00 a 14.00 hores

Dimecres alterns de 16.00 a 18.00 hores. (hores a convenir prèviament)

Enginyer municipal:

Tots els dimecres de 9.00 a 14.00 hores

Dimecres alterns de 16.00 a 18.00 hores. (hores a convenir prèviament)

Jutjat de Pau i Registre Civil:

Hores convingudes