Servei Municipal d’ Aigua

Servei Municipal d’ Aigua

Sabem que els recursos hídrics del nostre municipi són limitats, sabem també que amb un ús racional i amb una gestió acurada podem millorar el rendiment de l’ús de l’aigua que disposem. A continuació es descriu una part de l’escenari que anirem dibuixant per millorar l’abastiment d’aigua i el seu ús, un camí que hem de fer tots junts els propers anys.


La directiva marc de l’aigua.

La proposta de directiva marc sobre l’aigua (DMA) va ser aprovada al desembre de l’any 2000 (UE, 2000). És una directiva que aposta per la qualitat i el seu objectiu essencial és aconseguir per als ecosistemes aquàtics de la comunitat un bon estat ecològic. Aquest es defineix com “una expressió de la qualitat de l’estructura i del funcionament dels ecosistemes aquàtics associats a les aigües superficials classificats d’acord amb l’annex V”. La directiva es posa com a objectiu temporal arribar a aquest bon estat ecològic abans de l’any 2015.

La directiva va molt mes enllà dels temes ambientals, en conjunt pot arribar a ser un instrument clau per un canvi qualitatiu important en la gestió de l’aigua i per a una transició des de la vella a la nova cultura de l’aigua. Com a usuaris de l’aigua tots estem implicats en aquesta directiva.


La nova cultura de l’aigua.

Tot i ser un concepte que parteix de finals dels 90 el darrer estat de sequera a fet pales que encara a hores d’ara està en total vigència. La nova cultura de l’aigua proposa, en síntesi, que l’aigua sigui utilitzada per totes les espècies, de tal manera que es mantinguin les seves funcions ecològiques, econòmiques i socials.

Representa el trencament amb les pràctiques no sostenibles. Introdueix criteris nous de racionalitat en la gestió, promou canvis en el sistema tradicional de satisfer la demanda sense tenir en compte les possibilitats reals per satisfer-la i considera el recurs hídric un patrimoni de la biosfera. Patrimoni que hem de tutelar per garantir una gestió equitativa i sostenible. Una de les eines per iniciar el camí és el Pla Director.


El pla director d’aigua.

Pel servei municipal d’aigua el pla director d’abastament és una eina de planificació que ens permetrà millorar la gestió del servei de d’abastament d’aigua. Es composa d’una diagnosi de totes les infraestructures i funcionaments, dels consums i demandes d’aigua, dels recursos necessaris, i fa una prognosi de les inversions/actuacions necessàries i de com s’afrontaran les inversions tenint en compte la seva repercussió tarifaria.


En el marc normatiu.

Com a institució pública una manisfestació important de la tutela de l’aigua es la creació de normatives i ordenances municipals per promoure l’aprofitament i l’estalvi de l’aigua a les llars i el sector dels serveis. Seguir obrint canals de relació amb la Diputació i la Generalitat, per tal de que ens ajudin a portar a terme els objectius que em descrit en aquest document.


Servei municipal d’aigües

15 de juliol del 2008

 

Per a més informació:

Us podeu adreçar a ajuntament@campins.cat

A continuació disposeu dels enllaços als llocs web de on s’ha extret part del text anterior i informació mes ampliada.

ENLLAÇOS

La nova cultura de l’aigua

La nova cultura de l’aigua, la directiva marc i la política hidràulica espanyola per Narcís Prat Departament d’Ecologia, Universitat de Barcelona.

Directiva Marc de l’Aigua

El repte de la nova cultura de l’aigua al lloc web de l’ACA.