Oficina d’ Atenció al Ciutadà

Oficina d’atenció al ciutadà

Atenció presencial: de dimarts a divendres de 10 a 13 h

Atenció telefònica: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h

ajuntament@campins.cat

Telèfon: 93 847 50 30

Tràmits 24 h – 365 dies a través de la seu electrònica: https://campins.eadministracio.cat/info.0