Hisenda / Impostos

Hisenda / Impostos

Gestió dels vostres impostos

Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l’Ajuntament té delegat a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

L’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels tributs municipals.

Per Internet

L’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Pagament online dels vostres impostos

Presencialment o per telèfon

Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L’oficina més propera al municipi de Ajuntament de Campins és l’Oficina de Gestió Tributària de .

Presencialment

ORGT SANT CELONI

Carretera Vella, 5

08470 Sant Celoni

Telf: 93 867 61 04 Fax: 934 117 840

Email: orgt.st.celoni@diba.cat