Factura Electrònica

Factura Electrònica

És el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan duu una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.

L’Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic.

Beneficis per a les empreses:

– Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).

– Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.

– Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.

– Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.

Podeu accedir-hi mitjançant la plataforma E-FACT, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d’emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Per a conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu al portal Facturae quines són les obligacions en l’emissió de factures

Accés a l’enviament i consulta de https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=636