La Mostela

La Mostela

Malgrat haver-se plantejat en els seus començaments com una publicació digital, la Mostela impresa en paper neix l’estiu del 2004, fruit de les inquietuds d’un reduït grup de veïns que volen col·laborar en un medi de comunicació que arribi a totes les llars de Campins, aprofitant l’oferta de l’Ajuntament de subvencionar-ne la edició.

Aquesta subvenció i la participació voluntària de tots els que hi col·laboren fan possible que es pugui repartir de manera gratuïta a tot el poble i també a alguns arxius i biblioteques de la comarca.

Malgrat comptar amb un grup fidel de col·laboradors , queda molt per aconseguir que La Mostela esdevingui eina de comunicació entre els campinencs, que la tenen més com un mitjà per informar-se que no pas per informar de les seves inquietuds o opinions.

Aquesta és una tendència que, els qui fem la Mostela, esperem vagi canviant, fins que l’ús de la revista sigui una forma habitual de comunicació entre els veïns.

L’any 2012 ens hem constituït com Associació La Mostela, entitat sense ánim de lucre.