Llistat de tràmits i gestions

Instància genèrica

Instància genèrica Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l’Ajuntament  o bé fer-hi arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer…

Llegeix més…

Llibre de família

Llibre de família (Duplicat per pèrdua o deteriorament) Cal aportar: Model per emplenar, imprimir i signar: Imprès Jutjat de Pau Canals de tramitació: Presencialment: Efectuar la sol·licitud…

Llegeix més…

Sol·licitud traducció nom propi al català

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00 hores Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 hores (excepte mesos d’estiu) Telèfon: 93 847 50…

Llegeix més…

Comunicació de crema i sol·licitud per encendre foc

Sempre que es necessiti fer foc, ja sigui per neteja de marges o rostolls o per eliminar restes de brossa tallada, carbó, etc., com per…

Llegeix més…

Certificat urbanístic

Instància dirigida a l’Alcalde sol·licitant el certificat en concret (cèdula urbanística, compatibilitat, zona no forestal…). Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00 hores…

Llegeix més…

Llicència primera ocupació

La llicència de primera ocupació és una comprovació de les condicions d’habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova…

Llegeix més…

Sol·licitud llicència d’activitat d’incidència ambiental

Tramitació de l’expedient per poder lliurar l’atorgament de la llicencia segons la seva classificació. Document dirigit a l’Alcalde per sol•licitar la llicència per a l’exercici…

Llegeix més…

Sol·licitud llicència d’obres majors

Quin tipus d’obres necessiten aquesta llicència: – Obres de Nova Planta; Ampliacions i Reformes que afectin a l’estructura de l’edifici. Cal aportar: MODEL D’INSTÀNCIA GENERAL…

Llegeix més…

Sol·licitud llicència d’obres menors amb direcció d’un tècnic

Quin tipus d’obres necessiten aquesta llicència: – Enderrocaments d’edificis. – Construcció de coberts de superfície no major de 20 m2 d’alçada total del qual no…

Llegeix més…

Sol·licitud llicència d’obres menors sense direcció d’un tècnic

Quin tipus d’obres necessiten aquesta llicència: – Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions. – Camins i anivellacions. – Arranjaments interiors i/o exteriors que no…

Llegeix més…

Per veure més tràmits, visiteu el següent enllaç: https://nou.campins.cat/serveis-i-tramits/