Llistat de tràmits i gestions

Instància genèrica

Instància genèrica Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud a l’Ajuntament  o bé fer-hi arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer …

Llegeix més…

Llibre de família

Llibre de família (Duplicat per pèrdua o deteriorament) Cal aportar: Model per emplenar, imprimir i signar: Imprès Jutjat de Pau Canals de tramitació: Presencialment: Efectuar la sol·licitud …

Llegeix més…

Sol·licitud traducció nom propi al català

Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00 hores Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 hores (excepte mesos d’estiu) Telèfon: 93 847 50 …

Llegeix més…

Comunicació de crema i sol·licitud per encendre foc

Sempre que es necessiti fer foc, ja sigui per neteja de marges o rostolls o per eliminar restes de brossa tallada, carbó, etc., com per …

Llegeix més…

Certificat urbanístic

Instància dirigida a l’Alcalde sol·licitant el certificat en concret (cèdula urbanística, compatibilitat, zona no forestal…). Horari: De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00 hores …

Llegeix més…

Llicència primera ocupació

La llicència de primera ocupació és una comprovació de les condicions d’habitabilitat dels edificis que han sofert obres majors, bé per reforma, bé per nova …

Llegeix més…

Sol·licitud llicència d’activitat d’incidència ambiental

Tramitació de l’expedient per poder lliurar l’atorgament de la llicencia segons la seva classificació. Document dirigit a l’Alcalde per sol•licitar la llicència per a l’exercici …

Llegeix més…

Sol·licitud llicència d’obres majors

Quin tipus d’obres necessiten aquesta llicència: – Obres de Nova Planta; Ampliacions i Reformes que afectin a l’estructura de l’edifici. Cal aportar: MODEL D’INSTÀNCIA GENERAL …

Llegeix més…

Sol·licitud llicència d’obres menors amb direcció d’un tècnic

Quin tipus d’obres necessiten aquesta llicència: – Enderrocaments d’edificis. – Construcció de coberts de superfície no major de 20 m2 d’alçada total del qual no …

Llegeix més…

Sol·licitud llicència d’obres menors sense direcció d’un tècnic

Quin tipus d’obres necessiten aquesta llicència: – Construcció, reparació o substitució de canonades d’instal·lacions. – Camins i anivellacions. – Arranjaments interiors i/o exteriors que no …

Llegeix més…

Per veure més tràmits, visiteu el següent enllaç: https://nou.campins.cat/serveis-i-tramits/

Comments are closed.