Grups Municipals

ERC-AM

Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal

JxC

Junts per Campins

CCP-E

Compromesos amb Campins – Entesa