Equipaments

Casal de Cultura- Antoni Tàpies

L’equipament que disposa de quatre sales que oscil·len entre els 80 m2 i els 40 m2.

Què ofereix?

Està concebut con a espai multifuncional. Ofereix la possibilitat de fer-hi reunions veïnals, actes cívics i culturals.

Tràmits relacionats:

Cal presentar amb un mínim de quinze dies d’antelació:

  • un model d’instància general signada , fent constar el dia i l’horari necessari i el tipus d’activitat que si vol dur a terme.
  • fotocopia DNI de l’interessat

Una vegada estudiada la sol·licitud se l’hi contesta per escrit per la regidoria corresponent.

El local s’entrega net i al final de l’activitat s’ha de tornar a deixar net.

De qui és responsabilitat l’equipament/servei?

Regidoria de Cultura

Adreça: Plaça de la Vila núm 8

Codi Postal: 08472

Municipi: Campins

Tel.: 938475030

Fax: 938475092

e-mail: ajuntament@campins.cat

Web:

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h

dilluns i dimecres de 16 a 19h

Dades generals

Horari: A convenir

Plaça de la Vila, 6 – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

Telèfon: 938475030

Lloc web: http://www.campins.cat

Correu electrònic: ajuntament@campins.cat

thb-img-0375

Cementiri Municipal

Carretera de Santa Fe – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

Telèfon: 93 847 50 30

Pista Poliesportiva

Funció

Es una pista de formigó amb porteries i pintat per jugar futbol sala 7.

Disposa de dues cistelles de basquet.

Què ofereix?

Disposa de vestuaris amb dutxes d’aigua calenta, serveis públics i grades.

Tràmits relacionats:

cal presentar amb un mínim de quinze dies d’antelació:

– un model d’instància general signada, fent constar dia i horari desitjat i tipus d’activitat

que si vol dur a terme.

Documentació annexa: fotocopia DNI de l’interessat

De qui és responsabilitat l’equipament/servei?

Regidoria d’Esports

Adreça: Plaça de la Vila núm 8

Codi Postal: 08470

Municipi: Campins

Tel.: 938475030

Fax: 938475030

e-mail: campins@diba.cat

Horari: de dilluns a dijous de 10 a 14 h.

dilluns i dijous de 17 a 20 h.

i dissabtes de 10 a 13 h.

Carrer de la Font, s/n – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

Telèfon: 938475030

thb-img-0827

Arxiu municipal

 Està situat a les dependencies municipals. 

Pl. de a Vila, s/n – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

Nom de contacte: Ajuntament de Campins

Obert: Hores convingudes

Telèfon: 93 847 50 30

Correu electrònic: campins@diba.cat

Escola Alzinar- ZER Baix Montseny

Pg. de la Font Martina, s/núm – 08472 Campins – Barcelona (Catalunya)

Telèfon: 93 847 50 31

Lloc web: http://www.xtec.cat/ceip-alzinar-campins/

Correu electrònic: ceip-alzinar-campins@xtec.cat