Normatives

Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, afectades per l’art. 2 de la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals

Consulta’l –> Plànol de delimitació – text
Consulta’l –> PlànolDelimitacio_Annex_I
Consulta’l –> PlànolDelimitacio_Annex_II

Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM)
Riscos territorials, risc d’incendi forestal, risc sísmic i risc per ventades.

Consulta’l –> DUPROCIM CAMPINS

Pla de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions i nuclis de població (PPU)

Memòria

Plànol 1

Plànol 2

Plànol 3


Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)

Dossier_Campins_PPI_ 2021_2026

PLÀNOL


Mapa acústic

El mapa de acústic és una representació gràfica, sobre plànol, de la situació acústica actual. Constitueix per a qualsevol municipi una eina bàsica de gestió ambiental, ja que la informació que conté és aplicable als camps d’urbanisme, transports, neteja, medi ambient, cultura i esbarjo, etc.

Fitxes de mesures

MC-01

MC-02

MS-D-01

MS-D-02

MS-N-01

MS-N-02

PM-01

PM-02

Memòria 1

Memòria 2

Memòria