Informació de la Seu Electrònica

Informació de la Seu Electrònica

Informació de la seu electrònica

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d’adreces electròniques d’accés als serveis

Eines de validació de certificats

Calendari de dies inhàbils

Titularitat i òrgans responsables de la gestió

La titularitat d’aquesta seu electrònica correspon al l’Ajuntament de Campins

L’òrgan responsable de la gestió dels continguts i serveis accessibles des d’aquesta seu és Alcaldia.

Disposició de creació de la seu electrònica i del registre

Disposició de creació de la Seu Electrònica

Disposició de creació i funcionalitat del registre electrònic

Sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments

Per accedir als serveis electrònics que s’ofereixen a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Campins que requereixen d’identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d’Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l’Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l’Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d’Identificació i Signatura (PSIS).

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica

URL: http://campins.cat/seu_electronica

Emès per a: Ajuntament de Campins

Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)

Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)

L’Ajuntament també reconeix com a pròpies i integrants de la seu electrònica, tot i no estar dintre dels seus dominis, les següents adreces i els corresponents certificats:

Eines de validació de certificats

1. L’Agència Catalana de Certificació ofereix l’eina següent per a la validació d’un certificat o d’una signatura: https://www.eacat.cat/web/guest/signatura

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l’eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Calendari de festius: Accedir

ext block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.