Participació Cituadana

Participació ciutadana

La redacció del POUM inclou un obligat programa de participació ciutadana. En el nostre cas, aquest està conformat per: ban, enquesta ciutadana i consell ciutadà.

Tant les sessions de treball amb el consell ciutadà, com les jornades d’informació durant els períodes oficials d’exposició i informació pública del POUM, es realitzaran al Casal de Cultura, a la Plaça de la Vila.