🔥 Informació sobre permisos de crema per la temporada 2023-2024🔥

📝 La Llei Estatal de residus (07/2022 de 8 d’abril) ❌ no permet la crema 🔥 de restes vegetals 🌱 a l’entorn agrícola i silvícola.

‼️ Només contempla dues excepcions:

✅ Motius fitosanitaris per aquells/es professionals agraris o propietaris/es i gestors/es forestals que detectin la presència de plagues.

✅ Prevenció d’incendis: per a propietaris/es forestals i gestors/es forestals que estiguin adherides a plans de gestió foretals o que hagin demanat amb anterioritat un permís per realitzar una tala.

🔥 Que s’ha de comunicar i en quin període? Comunicació de foc d’esbarjo o cremes de vegetació agrària en explotacions agràries

Entre el 16 d’octubre de 2023 i el 14 de març de 2024, s’ha de comunicar la realització de focs d’esbarjo per part de persones físiques i jurídiques i qualsevol mena de crema de vegetació agrària en microexplotacions o petites explotacions agràries prop de terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta a menys de 500 metres de terreny forestal.

👉🏼 Què fer amb les restes vegetals que no es poden cremar?

🟢 Autocompostatge
🟢 Portar-les a la deixalleria
🟢 Portar-les a plantes de compostatge

📝 De quina manera es poden fer les comunicacions?

🌐 Telemàtica a través de: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?moda=3
🏫 Presencial a l’Ajuntament de Campins.