Arxiu municipal

El Servei d’Arxiu Municipal de Campins és el servei de l’ajuntament destinat a l’organització, classificació, conservació i difusió del patrimoni documental local. El servei gestiona els documents que provenen de les oficines municipals i són d’utilitat per a l’administració, garanteix els drets dels ciutadans, preserva els documents de conservació permanent, i fons i col·leccions de particulars, entitats i organismes vinculats al municipi de Campins. L´Arxiu Municipal de Campins forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2004.


Serveis

Els serveis que ofereix són:

·       Consulta de fons

·       Reprografia

·       Assessorament a arxius d’entitats i associacions

·       Suport a la investigació


Horaris de consulta

Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 14h

Consultes i informació: 938 475 030  o ajuntament@campins.cat


Enllaços

Patrimoni Cultural

Arxius Municipals Digitals

Exposicions virtuals


Instruments de descripció

Quadre de classificació municipal de Campins

Inventari del fons municipal de Campins