Bases del POUM

Bases del POUM

Primera fase: TREBALLS PREVIS

A sol.licitud del equip redactor, l’Ajuntament i els seus tècnics han recollit tot un seguit d’informació, bàsica i necessària, per elaborar i definir la situació urbanística municipal actual. Les dades aportades abasten una gran diversitat d’aspectes: dades de població, mobilitat, sanejament, consum elèctric, activitats econòmiques, abastament d’aigua, elements d’interès cultural, dades cadastrals, plànols dels diferents projectes urbanístics realitzats, normatives urbanístiques actuals,…

Aquesta informació ha estat treballada per l’equip redactor de manera que han pogut fer-se una idea molt clara de la realitat actual del nostre municipi.

El programa de participació ciutadana previst en aquesta primera fase està conformat per: un ban, on s’ha anunciat l’inici de la redacció del POUM, l’enquesta ciutadana i el consell o taula ciutadana. Les tres actuacions ja han estat realitzades. Les enquestes recollides varen ser 25, totes elles vàlides i amb aportacions interessants. Teniu a l’abast, en aquest web municipal, l’informe que n’ha elaborat l’equip redactor.

La participació a la Taula Ciutadana va ser una mica més elevada; poc més de 30 persones assistien a l’explicació que l’equip redactor feia sobre diferents conceptes urbanístics, per ajudar-nos a interpretar i valorar la elaboració d’un planejament urbanístic municipal. I sobre tot la conveniència de la participació ciutadana en el procés.

Un cop completada aquesta primera fase, l’equip redactor s’ha compromès a presentar a l’Ajuntament, a finals de juliol, diverses alternatives d’ordenació de cara a poder escollir una primera proposta de POUM ( Segona fase: AVANÇ PLA). Un cop analitzades pels regidors i l’equip tècnic de l’Ajuntament, es preveu una nova Taula Ciutadana cap a finals de setembre per presentar aquestes alternatives al públic.