Full Informatiu

Full informatiu

L’equip de govern de l’Ajuntament de Campins ha creat el Full Informatiu amb la intenció de millorar un aspecte important de la vida d’un poble: la comunicació entre l’Ajuntament i els veïns.

A través del full informatiu ens proposem arribar porta a porta per informar mensualment al poble de les coses que s’estan fent i preparant des de l’equip de govern i informar sobre els acords del ple.

Full informatiu