Periòde Mig de Pagament

Període mig de pagament a proveïdors

A fi de complir la normativa es publica el termini mig de pagament als proveïdors.