Reunions de Treball

Reunions de Treball

Al llarg de tot el procés de redacció del POUM, es plantegen reunions periòdiques entre l’equip redactor, TRAMA, Urbanisme i Paisatge, SL, i la comissió de seguiment, que està formada per la totalitat del Consistori i els tècnics municipals. Anirem relacionant, en aquest apartat, les actes aixecades de totes i cada una d’aquestes reunions de treball i seguiment.

Acta reunió 28-01-10

122,72KB

Acta de la reunió de treball del dia 28-01-2010

Acta reunió 20-04-10

30,87KB

Acta de la reunió de treball del dia 20-04-2010

Acta reunió 13-05-10

19,7KB

Acta de la reunió de treball del dia 13-05-2010