Serveis

Recollida selectiva dels residus

El municipi disposa de 6 punts de recollida selectiva amb contenidors per a dipositar-hi

paper i cartó, envasos, matèria orgànica, vidre i rebuig.

Què ofereix?

Consisteix en deixar cada producte dins del contenidor corresponent:

vidre, paper i cartró, plàstic.

On trobar el servei?

Els punts de recollida es troben a Les Albes, La Falda, Can Pons, Can Giró, a la cruïlla del Passeig Tres Germanes amb la Carretera de Santa Fe, El Descàrrec i Urbanització Les Esplanes.

De qui és responsabilitat l’equipament/servei?

Regidoria d’obres i serveis

Adreça: Plaça de la Vila núm 8

Codi Postal: 08470

Municipi: Campins

Tel.: 938475030

Fax: 938475030

e-mail: campins@diba.cat

Horari: de dilluns a dijous de 10 a 14 h.

dilluns i dijous de 17 a 20 h.

i dissabtes de 10 a 13 h.

thb-contenidorsselectiv

Serveis Socials Bàsics

Serveis Socials Bàsics (SSB) és un servei de l’Ajuntament que té l’objectiu d’atendre les necessitats socials bàsiques de les persones, famílies i grups; contribuir a la prevenció de les problemàtiques socials i promoure la reinserció i integració social de les persones en situació de risc social d’exclusió.

L’equip de SSB està format per:

Una Coordinadora.

Dues Treballadores Socials, que intervenen amb famílies, gent gran, persones amb disminució, dones, immigració, persones amb malalties i altres grups de població.

Una Educadora Social, que intervé amb infants, adolescents i joves, famílies, immigració i d’altres grups de població.

Per contactar amb les Treballadores Socials cal trucar al 93.847.50.30

Per contactar amb l’Educadora Social cal trucar al 93.516.10.18 / 93.847.50.30

 

Laura Pinazo

Horari: 9-14

Betlem González

Horari 10.30-13.30

Mes

Dijous Dia:

Dijous Dia:

Gener

16

9

Febrer

20

6

Març

20

6

Abril

17

3

Maig

15

1

Juny

19

5

Juliol

17

3

Agost

7

 

Setembre

18

4

Octubre

16

2

Novembre

20

6

Desembre

18

4

Consulta de l’arxiu municipal

El Servei d’Arxiu és, del conjunt de serveis municipals, l’òrgan especialitzat en el tractament de la documentació, en la seva cura i en la seva divulgació.

La documentació municipal ha estat sempre conservada en les dependències de l’ajuntament. Del 11 de març de 1997 al 21 de maig de 1997 es va portar a terme la primera actuació arxivística per part de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona. El 23 de juliol de 2004 l’ajuntament s’adherí al Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona.

La documentació és de lliure accés, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d’algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent 4.2 Condicions de reproducció. La documentació és reproduïble, seguint els procediments organitzativament establerts, llevat d’algunes sèries que contenen dades considerades sensibles d’especial protecció segons la legislació vigent.

Quadre de classificació de l’arxiu municipal de Campins

35,88KB

Quadre de classificació de l’arxiu municipal de Campins

Servei de Bus

Billet senzill: 2,15€ per trajecte.

Abonament de 10 viatges S-1: 8,25€

Títol multipersonal de 10 viatges vàlid per a tots els trajectes de Sagalés d’una zona i no admet transbordament ni amb altres línies d’autobús ni amb el tren o ferrocarril.

Abonament de 10 viatges T-10: 9,95€

Títol multipersonal de 10 viatges integrats en tots els modes de transport. Aquest títol permet fer fins a 3 transbordaments en un mateix desplaçament.

horaribus