Anunci de convocatòria per a les sol·licituds d’arranjament habitatges, edició 2022