Anunci relació d’aspirants admesos i exclosos Pla d’ocupació