APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D’OBRES DE LA PISTA COBERTA I DELS VESTIDORS DE CAMPINS 

https://campins.eadministracio.cat/info.1?x=H2A66CvaNtsp8KbgloYNeTcZLxmdQYdHp3NuD4Akb-ESUoibuqAVV38BC3rnDk6CUWeBKARJfaacfYs4JELLTEzG7mV-ylzbeZIryjgJU0ybKv8NA1oWCOExqFRe8n