Autorització per volants i/o certificats de convivència

A partir de l’entrada en vigor de la nova llei de Protecció de dades, el 25 de maig del 2018, és obligatori omplir l’autorització per volants i/o certificats que es vulguin demanar a l’Ajuntament de Campins.

Aquesta autorització s’omplirà de la manera següent:

  1. En cas dels majors de 16 anys, s’haurà d’omplir la fitxa amb el domicili i amb la signatura de totes les persones que hi estiguin empadronades en el mateix domicili, per tal que, si un dels membres sol·licita un volant i/o certificat de convivència, l’ajuntament disposi de l’autorització dels altres membres que hi apareguin com empadronats per lliurar el certificat al sol·licitant.
  2. En cas dels menors de 16 anys:

– Opció 1: Si els pares/mares viuen junts en el mateix domicili, només caldrà que una de les dues persones ompli el full, autoritzant als seus fills a sortir en els certificats i/o volants de padró.

– Opció 2: Si els pares/mares viuen separats, caldrà que cadascun dels progenitors ompli l’autorització per cadascun dels domicilis corresponents on visquin.

Un cop hagueu descarregat i omplert el formulari, l’haureu de portar a l’Ajuntament de Campins, de manera presencial.

Descarrega model autorització majors de 16 anys

Descarrega model autorització menors de 16 anys