BASES REGULADORES D’ADJUDICACIÓ DE LES BARRES DE BAR DE L’APLEC DE SANT GUILLEM, EL TORNEIG DE FUTBOL SALA, LA FESTA MAJOR I LA CASTANYADA