BASES REGULADORES DEL PROCÉS A SEGUIR PER A LA CONSULTA POPULAR NO REFERENDÀRIA D’INICIATIVA POPULAR AMB RELACIÓ A LA TRIA DE LA UBICACIÓ PER LA IMPLANTACIÓ DE LA PISTA COBERTA DE CAMPINS