Certificat urbanístic

Instància dirigida a l’Alcalde sol·licitant el certificat en concret (cèdula urbanística, compatibilitat, zona no forestal…).

Horari:

De dilluns a divendres de 9:00 a 14.00 hores

Dilluns i dimecres de 16:00 a 19:00 hores (excepte mesos d’estiu)

Telèfon: 93 847 50 30

Cal aportar:

  • Model d’instància general amb adreça i telèfon.
  • Plànol de la finca objecte de la petició.
  • Fotocòpia del DNI o equivalent.
  • Escriptura de la propietat (còpia).
  • Explicació breu del destí de la certificació per si es tracta de cèl•lula urbanística, compatibilitat zona no forestal.

Canals de tramitació:

  • Telemàticament – Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres) – Cal que empleneu la sol·licitud. (Nota: el volant demanat per Internet l’haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals)
    Tramitar ara

Adreça:

Plaça de la Vila, 8 – Campins (08470) – Ajuntament. Àrea d’obres