Curs Antiestrès i de relaxació

El segle XXI està sent
molt revolucionari: noves formes de comunicació, vehicles elèctrics, feines i estudis online, energies renovables, nous sistemes de treball, noves formes de reciclatge, treballar per un medi ambient sostenible, continua renovació d’aparells electrònics, necessitats de renovació acadèm
ica per a un bon desenvolupament laboral, entre moltes d’altres, són un avenç important que ens defineix, ens fa créixer i ens permet evolucionar.

Però que passa si fem una mala gestió de tota la informació que rebem? Quan intentem donar-ho tot de nosaltres i ens adonem que els canvis són més ràpids que les nostres accions?

L’estrès és un dels trastorns més comuns en la població a l’actualitat i una de les primeres causes de consulta mèdica.
Saber gestionar bé les emocions i tenir les eines adequades per una bona adaptació al medi i a la societat, permet que el nivell de salut de les persones augmenti i ens doti d’estratègies per fer front als canvis i a les situacions més difícils.

Des de l’Ajuntament de Campins volem posar a l’abast de tothom, totes les eines que calgui per millorar la qualitat de vida i fomentar la salut entre els nostres veïns.

És per aquest motiu que us animem a apuntar-vos al CURS ANTIESTRÈS I DE RELAXACIÓ que impartirà la Psicòloga Encarna Berrueta Cruz tots els divendres, des del 28 d’abril fins al 30 de juny al Casal de Cultura de Campins, en horari de 7 a 9.
Un curs 100% subvencionat per la Diputació de Barcelona.
Per a inscriure-us només heu de passar-vos per l’Ajuntament de Campins en horari d’oficina, o enviar un e-mail a ajuntament@campins.cat.