Dilluns 25 de març: Afectacions al trànsit

ATENCIÓ: Afectacions trànsit

Dilluns, 25 de març es duu a terme la 1a etapa de la Volta Ciclista de Catalunya 🚲 que passarà en la seva pujada pel municipi de Campins a les 14 hores aproximadament. Per tant, la circulació de la Carretera de Santa Fe quedarà tallada des de les 13 hores fins les 15 hores, tot i que si no hi ha cap inconvenient és possible que es reobri el trànsit abans de l’hora prevista.