AJUNTAMENT DE CAMPINS INFORMA

AJUNTAMENT DE CAMPINS INFORMA:

Dilluns, 16 de gener de 2017 a les 13:30

El Parc Natural del Montseny participa com a Soci en el projecte Europeu LIFE-CLINOMICS coordinat per la Diputació de Barcelona.

L’esmentat projecte està encaminat a estudiar els efectes que tindrà el canvi climàtic (sequera, plagues, canvi estacionalitat, etc.) en l’agricultura, la ramaderia, la silvicultura i el sector turístic, i a proposar accions per reduir els seus efectes negatius.

Per aquest motiu, el Parc Natural demana a totes les persones, empreses, organismes i entitats vinculats al sector agrari, forestal i turístic de l’àmbit del Montseny: que responguin, si us plau, aquest breu formulari, que només portarà uns minuts respondre’l i els serà de gran ajuda per conèixer l’interès i articular la participació dels agents implicats en el projecte.

Respongueu el qüestionari a la següent adreça:

https://es.surveymonkey.com/r/LKRGWBW