Forns de Ciment

Els forns de ciment de Campins són un testimoni de la indústria tradicional del segle XIX a Campins, que va esdevenir pionera arreu del territori català per a l’obtenció  del ciment, pel que tenen un gran valor etnològic, social i històric.