Jornada de presentació del Pla d’Igualtat de gènere