La Creu de Missions

La Creu de Missions de Campins va ser construïda segons l’estètica modernista en un entorn paisatgístic on domina visualment el territori.
La Rajoleria està situada sobre un serradet, a curta distància de la gran bassa que abasteix d´aigua el poble.