Llibre de família

Llibre de família (Duplicat per pèrdua o deteriorament)

Cal aportar:

  • Model per emplenar, imprimir i signar: Imprès Jutjat de Pau

Canals de tramitació:

  • Presencialment: Efectuar la sol·licitud davant el Registre Civil en el que es consti empadronat.

Adreça:

Plaça de la Vila, 8 – Campins (08470) – Registre Civil i Jutjat de Pau de Campins

Horari:

Dilluns de 16:00 a 19:00