Trobada amb autor Miquel Martín i Serra

Trobada amb autor Miquel Martín i Serra