Nova convocatòria d’ajuts de menjador

Formes de presentació:

  1. Presencial a l’ajuntament amb cita prèvia en horari de dimarts a divendres de 10 a 13h
  2. Mitjançant instància electrònica, adjuntant el full de sol·licitud i la documentació necessària, a través de: https://campins.eadministracio.cat/info.0