Permisos crema 2022-2023

🔥 Informació sobre permisos de crema per la temporada 2022-2023 🔥

📝 La nova Llei Estatal de residus (07/2022 de 8 d’abril) ❌ no permet la crema 🔥 de restes vegetals 🌱 a l’entorn agrícola i silvícola.

‼️ Només contempla dues excepcions:

✅ Motius fitosanitaris per aquells/es professionals agraris o propietaris/es i gestors/es forestals que detectin la presència de plagues.

✅ Prevenció d’incendis: per a propietaris/es forestals i gestors/es forestals que estiguin adherides a plans de gestió foretals o per propietaris/es forestals i gestors/es forestals que hagin demanat amb anterioritat un permís per realitzar una tala.

🔥 També es podran comunicar la realització de focs d’esbarjo sempre i quan es realitzin al terra.

👉🏼 Què fer amb les restes vegetals que no es poden cremar?

🟢 Autocompostatge
🟢 Portar-les a la deixalleria
🟢 Portar-les a plantes de compostatge

📝 Les sol·licituds es poden fer de manera:

🌐 Telemàtica a través de: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?category=767b5c1e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
🏫 Presencial a l’Ajuntament de Campins.