Projecte de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable de la urbanització de Les Esplanes