Publicació de les bases per a la concessió de subvencions al pagament de lloguer

RESOLUCIÓ TES/986/2020, de 8 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer. https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873122&language=ca_ES

👆 publicació de les bases per a la concessió de subvencions al pagament del lloguer