Recomanacions davant el Coronavirus SARS-CoV-2

📌 Petites recomanacions de l’Ajuntament de Campins davant del Coronavirus SARS-CoV-2

👉🏼 Què és: És un nou virus que presenta una simptomatologia clínica similar a la de la grip i el 80% dels casos que ho pateixen són lleus. El casos més greus afecten a persones grans o amb d’altres patologies.

👉🏼 Símptomes:
🤒 Febre
🗣 Tos
😫 Sensació de falta d’aire
🤕 Malestar general

👉🏼 Què fer en cas de presentar símptomes:
📞 Trucar al 061
❌ No anar a ambulatoris ni hospitals
🏠 Mantenir-se a casa

👉🏼 Formes de contagi:
🤧 Per les gotes respiratòries
🤝🏼 Pel contacte directe amb les secrecions
❗ Té un període d’incubació d’entre 2 i 14 dies.

👉🏼 Si no presentes símptomes:
🏃🏼‍♀ Fer vida normal
🏥 Seguir les instruccions de les autoritats sanitàries
✅ Prendre mesures higienicosanitàries:
🚿 Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó
😷 Si tossiu o esternudeu, tapeu-vos la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze
❌ Eviteu compartir menjar, estris i d’altres objectes sense netejar-los degudament.

👉🏼 Per a més informació: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/