Subvencions per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

A qui va dirigit:

A les persones físiques empresàries, societats civils i mercantils, i entitats privades sense ànim de lucre, que tinguin el seu lloc d’actuació principal a Catalunya, que realitzin activitats culturals remunerades i que havien estat contractades o tenien compromisos de les entitats organitzadores per realitzar concerts o espectacles de caràcter professional en festivals de música.

Sol·licita la subvenció

Més informació: https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-compensar-les-perdues-per-la-cancellacio-de-concerts-o-espectacles-en-festivals-de-musica-durant-el-2020-amb-motiu-de-la-crisi-sanitaria-ocasionada-per-la-COVID-19?category=74099878-a82c-11e3-a972-000c29052e2c