Canvi de nom / alta / baixa de tributs

Canals de tramitació:

  • Presencialment També ho podeu fer amb el Model d’instància general adreçada a l’Alcalde o al cap d’Unitat de l’ORGT, a Sant Celoni, sol·licitant el tràmit amb tota la documentació necessària (DNI, escriptures, últim rebut liquidat, dades bancàries…).
  • Telemàticament Des del lloc web de l’Organisme Autònom de Gestió Tributària podreu fer canvi de nom, alta o baixa de tributs així com consultar el calendari fiscal , domiciliar el tributs i fer pagaments i altres consultes sobre els tributs i altres ingressos que l’Ajuntament del Campins ha delegat a aquest Organisme
    Tramitar ara

Adreça:

A l’oficina més propera de Ct. Vella, 5 – SANT CELONI