Còpies compulsades de documents municipals

Consisteix en l’emissió del duplicat d’un document original que estigui en poder de l’Ajuntament, compulsat o autenticat per aquest Ajuntament.

Quin cost té:

Segons ordenances municipals.

Quan es dóna resposta:

El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Qui pot sol·licitar-ho:

Qualsevol persona.

Canals de tramitació:

  • Telemàticament – Requereix certificat digital (idCAT, DNIe o d’altres) – Cal que empleneu la sol·licitud. (Nota: les còpies demanades les haurà de recollir la persona sol·licitant a les dependències municipals.)
    Tramitar ara