Vot per correu Eleccions 14 de febrer 2021

📌 Eleccions 14 de febrer de 2021 – Vot per Correu

👉 Com fer-ho:

1️⃣ Aneu al web de Correus i sol·liciteu el vot per correu amb qualsevol certificat digital reconegut (idCAT certificat, FNMT, DNI-e, altres). Cal que especifiqueu el domicili on voleu rebre la documentació electoral.
https://www.correos.es/es/ca/particulars/per-al-ciutada/vot-per-correu

2️⃣ Un/a empleat/da de Correus anirà al domicili que heu indicat a la sol·licitud amb la documentació electoral que inclou una papereta de totes les candidatures dels partits polítics que es presenten a les eleccions. 🙍🏻‍♂️L’empleat de Correus verificarà la vostra identitat amb un document oficial i original: DNI, passaport o carnet de conduir.

3️⃣En el mateix moment, podreu lliurar a l’empleat/da de Correus el sobre electoral segellat (garantint el secret del vot) amb la papereta amb la vostra opció.

4️⃣ Si ho preferiu, podeu portar el vostre vot directament a qualsevol oficina de Correus