Subvencions del Bo Lloguer Jove

Avui s’ha publicat en el DOGC la Resolució DSO/1650/2022, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions del Bo Lloguer Jove. Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució DSO/1422/2022, d’11 de maig per la qual s‘aproven les bases reguladores per a la concessió en règim de concurrència pública no competitiva, de les subvencions del Bo Lloguer Jove.

Consideracions rellevants:

  • ·        Persones destinatàries: aquestes subvencions es destinen a les persones físiques que, en el moment de presentar la sol·licitud tinguin de 18 a 35 anys (inclosos), i que, a més de complir els requisits establerts a les bases, siguin titulars d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual o permanent, en el territori de Catalunya.
  • ·        Termini per presentar les sol·licituds: s’inicia el 8 de juny de 2022, a les 9:00 hores i finalitza el 17 de juny a les 17:00 hores.
  • ·        Imports màxims de lloguer mensual: 900 € mensuals per a la comarcal del Vallès Oriental, i 450 euros mensuals en cas de tractar-se d’una habitació.

Com i on s’han de sol·licitar:

Les sol·licituds s’han de presentar degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació requerida a:

  1. a)     Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya.

Per conèixer com fer la tramitació on-line hi ha a disposició un tutorial en la mateixa SOL·LICITUD ELECTRÒNICA BO LLOGUER JOVE

Si es tracta d’una persona sol·licitant del Vallès Oriental també pot registrar la seva sol·licitud amb la documentació requerida al Registre electrònic del Consell Comarcal: 

http://www.vallesoriental.cat/el-consell/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/-instancia-generica.html

  1. A les Oficines locals d’Habitatge, en horari de registre. L’Oficina Comarcal d’habitatge del Vallès Oriental atendrà sempre amb cita prèvia, i s’han habilitat dues línies telefòniques per atendre qüestions als respecte: 93 860 07 08 – 667 99 21 35, a més del correu electrònic habitatge@vallesoriental.cat.

Per demanar cita prèvia:  https://citaprevia.encolate.es/vallesoriental/reservation#

  • c)     A l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Comunicats i resolucions:

Manuals i FAQ’S:

Formularis: